ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА ИЗ АНЕКСА II ДИО Б ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА БиХ

Позив- репрезентација 2020

Оглас за попуну упражњеног радног мјеста