Одлука о избору најповољнијег понуђача

Одлука о покретању КЗ,  набавка половног путничког моторног возила 

Позив- репрезентација 2020